เหรียญพระพุทธมหาสุวรรณปฎิมากร

รายละเอียดสินค้า
เหรียญพระพุทธมหาสุวรรณปฎิมากร
วัดไครมิตรวิทยารามวรวิหาร พ.ศ.2539
ขนาด 9 ซ.ม. ขอบขนาด 0.9 ซ.ม.
หุ้มพลาสติก ไม่ผ่านการใช้ 2 โค็ต ต่าบูชา2500 บาทติดต่อสุภาพ โทร.0890149388