บัตรโทรศัพท์เฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี

รายละเอียดสินค้า
บัตรโทรศัพท์เฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี
บัตรโทรศัพท์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 50 ปี วันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2539 ราคาหน้าบัตร 500 บาท ยังไม่ได้ใช้ หายากมาก ผลิตออกมาน้อยน่าสะสมมากครับ
บัตรโทรศัพท์ เฉลิมพระเกียรติในหลวงฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปีราคาใบละ 500 บาท ตราสัญลักษณ์ แถบ หมายเลขทำจากทองคำ ยังไม่ได้ใช้งาน
ใบละ 9500 บาท ติดต่อสุภาพ โทร.0890149388