วัตถุเจือปนอาหาร, Food Additive, โคเด็กซ์, Food Chemicals Codex,

รายละเอียดสินค้า
วัตถุเจือปนอาหาร, Food Additive, โคเด็กซ์, Food Chemicals Codex, สารเคมีเกรดอาหาร, Food Grade

วัตถุเจือปนอาหาร, Food Additive, โคเด็กซ์, Food Chemicals Codex,
สารเคมีเกรดอาหาร, Food Grade
สามารถสอบถาม ข้อมูลสินค้าและสั่งซื้อสินค้าได้ที่ บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด

Thai Poly Chemicals Company Limited
Website: www.thaipolychemicals.com
Tel: 034496284, 034854888
Mobile: 0800160016, 0893128888
Line ID: thaipoly8888
Email: [email protected]

โคเด็กซ์ (Codex), FCC ได้จัดแบ่งกลุ่มวัตถุเจือปนอาหาร เป็น 27 กลุ่ม ดังนี้
คือสารควบคุมความเป็นกรด (Acidity Regulator), สารป้องกันการจับตัวเป็นก้อน
(Anticaking Agent), สารป้องกันการเกิดฟอง (Antifoaming Agent),
สารป้องกันการเกิดออกซิเดชัน (Antioxidant), สารฟอกสี (Bleaching Agent),
สารเพิ่มปริมาณ (Bulking Agent), สารให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
(Carbonating Agent), สารช่วยทำละลายหรือช่วยพา (Carrier),
สี (Colour),สารคงสภาพของสี (Colour Retention Agent), อีมัลซิไฟเออร์
(Emulsifier),เกลืออีมัลซิไฟอิ้ง (Emulsifying Agent), สารทำให้แน่น (Firming Agent),
สารเพิ่มรสชาติ (Flavour Enhancer), สารปรับปรุงคุณภาพแป้ง
(FlourTreatment Agent), สารทำให้เกิดฟอง (Foaming Agent), สารทำให้เกิดเจล
(Gelling Agent), สารเคลือบผิว (Glazing Agent), สารทำให้เกิดความชุ่มชื้น
(Humectant), ก๊าซที่ช่วยในการเก็บรักษาอาหาร (Packaging Gas), สารกันเสีย
(Preservative), ก๊าซที่ใช้ขับดัน (Propellant), สารช่วยให้ฟู (Raising Agent),
สารช่วยจับอนุมูลอิสระ (Sequestrant), สารทำให้คงตัว (Stabilizer),
สารให้ความหวาน (Sweetener), สารให้ความข้นเหนียว (Thickener)

Tel : วัตถุเจือปนอาหาร, Food Additive, โคเด็กซ์, Food Chemicals Codex,
สารเคมีเกรดอาหาร, Food Grade